Zakres merytoryczny analizy przedwdrożeniowej:

1
Etap I

Obszar:  Organizacja

• analiza struktury organizacyjnej: analiza schematu organizacyjnego oraz relacji i zależności funkcjonalnych pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy/komórkami organizacyjnymi;
• analiza funkcji przedsiębiorstwa;
• identyfikacja i analiza obszarów wymagających zmiany organizacyjnej;
• przygotowanie propozycja zmian organizacyjnych.

Obszar: Technologie informacyjne:

• inwentaryzacja posiadanej struktury teleinformatycznej i oprogramowania;
• analiza struktury kosztów związanych z zakupem i wykorzystaniem technologii informacyjnych;
• oszacowanie kosztów wdrożenia nowych rozwiązań oraz sporządzenie harmonogramu ich wdrożenia.

2
Etap II

Doradztwo w wyborze sprzętu i oprogramowania, obejmujące w szczególności:

  • • przedstawienie rekomendacji, dotyczących parametrów techniczno-eksploatacyjnych sprzętu niezbędnego do wdrożenia wybranych rozwiązań informacyjnych;
    • opracowanie budżetu związanego z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego, licencji na oprogramowanie, kosztów wdrożenia oraz asysty technicznej;
    • doradztwo w zakresie realizacji zakupów i przeprowadzenia postępowania przetargowego, konkursu ofert na wybrany sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Niniejsza oferta współpracy jest skierowana do podmiotów posiadających status mikro- lub małego przedsiębiorstwa zgodnie z obecnie obowiązującą w Unii Europejskiej klasyfikacją podmiotów gospodarczych.